Met de 105 MVO-Keurmerkkwalificatie in aantocht staat de planning intussen volgeboekt. Aanmeldingen volgen elkaar wekelijks op waarbij de ogen reeds gericht zijn op de weg naar 110 MVO-Keurmerkhouders. Het geeft reden tot dankbaarheid, maar ook tot nuchterheid. Feit is dat de MVO-Keurmerkcommissie diverse platforms heeft geïnformeerd over het MVO-Keurmerk waarbij ook de RIS en andere…

Lees meer

Nu de invoering van CSRD een feit is en alle organisaties werk moeten gaan maken van de invoering van een MVO-beleid in de praktijk zijn er zaken aan het veranderen. De eerste gemeentes voelen druk om inkoopbeleid te wijzigen, en onderzoeken daarbij het MVO-Keurmerk. Rijksinkoopsamenwerking nam recent het MVO-Keurmerk – ISO 26000 onder de loep…

Lees meer

Wederom zijn er nieuwe inspecties gepland betreffende het MVO-Keurmerk – ISO 26000. Voorzitter Peter van Duijn en de zijnen mochten twee organisaties toelaten tot de ISO 26000 toetsing. Een week geleden werden Shipdock Draaisma, Bouwbedrijf Renshof en Schoonmaakbedrijf Dubru toegelaten tot de MVO-Keurmerktoetsing. Vandaag volgden wederom twee organisaties. De ontwikkelingen volgen elkaar met het oog…

Lees meer

Victor & Wijtman Begraafplaatswerken uit Den Hoorn heeft wederom het MVO-Keurmerk verworven. Inspecteur Van der Werff toetste de organisatie conform de ISO 26000 norm waarbij een hoge score opgetekend mocht worden. Bij het aanbieden van diensten wordt het MVO-beleid structureel aan (potentiële) opdrachtgevers verstrekt met gedegen onderbouwing. En, dat vooroplopen met MVO heeft effect. In…

Lees meer

Middels een persbericht blikken we met de voorzitter van de MVO-Keurmerkcommissie terug op de ontwikkelingen van het MVO-Keurmerk in de afgelopen jaren. We staan stil bij de vernieuwing van de huisstijl, indeling van meerdere niveaus op de ISO 26000 norm en de uitreiking van het 100e MVO-Keurmerk. Daarnaast gaan we in op twee kenniscentra die…

Lees meer

Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties geldt de Rijksinkoopsamenwerking (RIS) als shared service organisatie. Hier wordt de inkoop vormgegeven voor diverse ministeries. Voor rijksbrede categorieёn zoals Schoonmaak worden ook de aanbestedingen uitgevoerd. Recent werd het MVO-Keurmerk door de Rijksinkoopsamenwerking onder de loep genomen. Het wordt als compliment gezien door de MVO-Keurmerkcommissie die haar…

Lees meer

Afbeelding ter illustratie. Er komen per mail, via de chat en telefonisch tal van vragen binnen over de invoering van CSRD. Het klopt dat u aan MVO moet gaan doen, wij staan u hierover dan ook graag te woord. Het toenemende aantal vragen heeft ons doen besluiten dat we u in dit nieuwsbericht op de…

Lees meer

Het MVO-Keurmerk – ISO 26000 wordt in ontvangst genomen door dhr. Teussink (KAM) en mevr. Van den Berg (Directie) van Hemubo Almere B.V.. Voor het 2022 was reeds duidelijk dat het 100e MVO-Keurmerkcertificaat afgegeven zou worden. Kandidaat Hemubo Almere B.V. nam gedurende het kalenderjaar haar voornemen met sterke inspanningen op, wat resulteerde in ontvangst van…

Lees meer

Directrice Vermeij neemt namens de eerste organisatie in Nederland het MVO-Keurmerk op het niveau Goud in ontvangst. De organisatie uit Dordrecht heeft hiermee dé primeur. Nog nooit werd een organisatie gecertificeerd volgens de allerhoogste standaard van het MVO-Keurmerk – ISO 26000. In dit verslag staan we dan ook stil bij wat dit inhoudt. In hoeverre…

Lees meer

Organisatie Advante heeft haar overzicht gedeeld van de maatschappelijke impact in het jaar 2021. Het adviesbureau voor organisatie, management en opleiding geeft hierin bewust een breed beeld af betreffende duurzaamheid. Partners als Stichting Present Rotterdam en Loyaltree mochten zichtbaar bijdragen aan de realisatie van wat binnen Advante ook wel missie-vol-ondernemen wordt genoemd. Met deze stap…

Lees meer