Doelstelling van VaarKracht

Stichting VaarKracht is opgericht om kankerpatiënten een paar uur zorgeloze vrijheid op en aan het water te bieden.

Wat doet VaarKracht

VaarKracht biedt samen met schippers en andere vrijwilligers kankerpatiënten en hun dierbaren de mogelijkheden om de ziekte en ziekenhuiscarrousel eventjes te vergeten. Zo’n dag op of langs het water, dicht bij de elementen, geeft de broodnodige rust en mentale kracht om de strijd tegen kanker verder aan te gaan. Daarnaast is het ook voor familie en zorgverleners een belangrijk moment van rust en het delen van ervaringen.

Hoe doen wij dat?

VaarKracht biedt aan om een paar uurtjes tot een hele dag, mee te varen op een zeilschip of motorboot. Dank zij de inzet van u als schipper, in samenwerking met andere enthousiaste haventeamleden, kan de cliënt kiezen uit een grote vloot van schepen, uiteenlopend van een leuke sloep of klein jacht tot een botter, tjalk of stoere driemaster.

Wat bieden wij aan?

De cliënt heeft de keuze uit een PrivéVaartocht en een GroepsVaartocht, wanneer mensen het leuk(er) vinden om met een groter gezelschap (lotgenoten) te varen. Ook kan worden deelgenomen aan een feestelijke vaartocht tijdens een van onze ZomerVaardagen.

Hoe werken wij samen?

VaarKracht is landelijk georganiseerd, maar wordt lokaal ingericht met zogenoemde HavenTeams. Deze zijn in verschillende steden en vaargebieden in Nederland in ontwikkeling (t.z.t. zie plattegrond). De verbinding tussen de centrale organisatie en het HavenTeam verloopt via u, de Haven-ContactPersoon.

ContactPersoon

De ContactPersoon is de schakel tussen de centrale organisatie VaarKracht en het HavenTeam. De aanvragen voor een vaartocht worden vanuit de centrale organisatie aan u doorgegeven. U overlegt, beoordeelt en geeft aan met welke schipper de vaartocht gehouden wordt en faciliteert de vaartocht met een mooi gevulde picknickmand.
U coördineert de activiteiten die er in het HavenTeam worden afgesproken en de contacten die ook de andere leden van het HavenTeam hebben met  b.v. de havenmeester, watersportverenging, de gastdames en heren, schippers, middenstand, winkeliers, serviceclub, etc. U informeert en hebt geregeld contact met de centrale organisatie VaarKracht.

Aandachtsvelden voor ContactPersoon.

Naar havenmeester:
Verspreiden van flyers
Website linken aan de website van de Jachthaven

Naar de watersport:
Website linken aan website watersportvereniging
Informatie op ledenvergaderingen; flyers; informatie, fondswerving,  e.d.
Fondswerving voor de vaartochten

Naar /door gastvrouw:
Werven van gastvrouwen/ -heren
Meehelpen VaarKracht in de regio bekend te maken
Fondswerving middenstand, serviceclubs, scholen, kerken, etc.
Facilitair naar winkeliers, voor picknickmanden, etc.

Naar centrale organisatie:

U onderhoudt contacten en informeert de CentraleOrganisatie van VaarKracht.

Binnen het HavenTeam worden mogelijkheden tot fondswerving, donaties en giften ontwikkeld. Ideeën tot fondswerving en sponsoring worden met de centrale organisatie VaarKracht afgestemd. VaarKracht heeft een sponsorplan dat we graag met geïnteresseerden bespreken. ( zie sponsorplan)

 Wordt de regio (te) groot met betrekking tot het aantal schepen en of HavenTeams, dan verloopt het contact via of in samenwerking met een Coördinator VaarKracht.

 Het HavenTeam:

Het HavenTeam is een beperkte groep vrijwilligers die verschillende “vaardigheden” hebben om de doelstelling van VaarKracht te realiseren. Dit kunnen watersporters en netwerkers zijn of mensen die veel weten van media en communicatie, inkoop  etcetera. De omvang kan per haven, gebied of havenplaats verschillen. Als uitgangspunt denken we  per haven/gebied aan:
één contactpersoon
drie à vier gastvrouwen/ -heren; kan ook bemanning zijn
tien tot vijftien schippers en schepen; variatie in type schepen
eventueel een bijzondere/speciale nautische mogelijkheid

Schippers en schepen:

De schippers hebben ten opzichte van het HavenTeam een “status aparte”. De schippers stellen m.n. het schip met bemanning, eventueel gastheer en of -vrouw beschikbaar.

Naast individuele tochten en GroepsVaartochten zetten we ons ook in om meer speciale en misschien zelfs spectaculaire nautische wensen in vervulling te laten gaan. Dit kunnen bijvoorbeeld catamarans, open wedstrijdscheepjes, speed- en raceboten zijn.

Alle leden van het HavenTeam zetten zich in om mensen, instellingen en bedrijven in de regio te informeren over en enthousiast te maken voor VaarKracht. De centrale organisatie geeft steun aan deze initiatieven en kan deze bij grotere activiteiten overnemen.

Bent u de ContactPersoon?

Heeft u interesse om onze ContactPersoon te worden in één van onze havengebieden? Dan komen wij graag in contact met u om de mogelijkheden te bespreken.

Deelnameformulier ContactPersoon

Dank U

Met u als ContactPersoon aan het roer van een HavenTeam; bent u voor ons een belangrijke spil in de Landelijke VaarKrachtOrganisatie.  Naar verwachting groeit VaarKracht door tot we circa 25 HavenTeams in heel Nederland hebben.

We verheugen ons op de samenwerking in een gezellige sfeer, waarbij een hecht HavenTeam ontstaat dat zich tot een goed georganiseerde service- en zorgverlener ontwikkelt.
Primair doel is dat onze cliënten even een moment geen kankerpatiënt zijn en een onvergetelijke nautische belevenis hebben.

[su_button url=”http://www.vaarkracht.nl/contact” background=”#ef8f2d” size=”5]Contact[/su_button]

Leave a Comment