17 februari was de eerste lente dag van 2019 en VaarKracht hield met zeventien vrijwilligers een workshop. Jawel….. in de tuin aan de Westkade. De ontvangst was om 13.30 uur met koffie en broodjes, waarbij de vrijwilligers elkaar even rustig konden spreken en enkelen aan elkaar konden voorstellen.

Om 14.00 uur werd iedereen welkom geheten en liet René van Hulst de aanwezigen weten wat er te doen stond. Na een algemene kennismaking werden drie groepen gemaakt, t.w. met de thema’s schippers, vrijwilligers en gasten.

In deze groepen werden alle belangrijke facetten besproken en op papier gezet. Rond 16.00uur werden de sheets besproken. Er rolden meerdere nuttige actiepunten uit. Niet alles hoeft dit jaar gerealiseerd te worden, maar de suggesties kunnen wel in “werkdoelen” uitgewerkt worden.

Het was een inspirerende en heel nuttige bijeenkomst die naar een volgende doet uitzien. Veel dank aan René van Hulst die deze workshop belangeloos heeft verzorgd. Ook dank aan de vrijwilligers die ons toch het gevoel van “FC VaarKracht” hebben gegeven.

Gedetailleerd verslag Workshop

Leave a Comment