Het veranderen van de naam Nautischfonds Kankerpatiënten Nederland in VaarKracht inspireert tot verschillende nieuwe initiatieven om ons mooie werk nog beter over het voetlicht te brengen.

De website www.vaarkracht.nl is in samenwerking met reclamebureau Bolster & Pit en de Website Academy compleet vernieuwd. Cliënten en schippers kunnen zich via de website aanmelden voor deelname, super eenvoudig!  De indeling van de pagina’s geeft specifieke informatie te zien; met de ‘lees meer’-optie krijg je nog meer achtergrondinformatie. Ook nieuw is de activiteiten-vaarkalender. Daarnaast gaan we voortaan deze NieuwsBrief onder vrijwilligers en andere geïnteresseerden verspreiden.

Voor het eerst hebben we samen met Ed Brouwer, die ons gaat helpen met de publiciteit, een Communicatieplan opgezet. De focus komt te liggen op het werven van cliënten, waarbij we willen proberen ook de groep jongere kankerpatiënten voor VaarKracht te interesseren. Tweede belangrijke speerpunt wordt gevormd door het versterken van de HavenTeams in zowel Sneek, Zwolle als Volendam.12.14 foto ad. 4 [320x200]

Vrijwilligers in de regio willen we nog nauwer betrekken bij het krijgen van (media)aandacht voor VaarKracht. Zij kennen de regionale situatie het beste en kunnen daardoor waarschijnlijk bewerkstelligen dat we meer en beter onder de aandacht van de doelgroep komen. Voor dat doel zijn inmiddels drie nieuwe handzame folders gemaakt. Wie daarbij wil helpen – al is het maar door ons namen door te geven – kan contact opnemen met Robert Rust of Ed Brouwer dan wel een e-mailtje sturen naar info@vaarkracht.nl.

Voor verschillende doelen gaan we gerichte persberichten maken, die lokaal kunnen worden gebruikt en aangevuld. Verder gaan we proberen meer landelijke media-aandacht te krijgen, als het even kan ook op televisie.

Verder willen we ons best doen om met een vast informatieblokje structureel aandacht te krijgen op websites, in magazines van organisaties, instellingen en verenigingen en op prikborden in havens en bij watersportverenigingen. Ook nieuw is dat we de komende tijd gaan werken aan een mooi vormgegeven e-magazine met achtergronden, interviews en reportages. Daarvoor hebben we een jaar lang een licentie gekregen van het Haagse online communicatiebureau DutchGiraffe.com.12.14 foto ad. 1 [320x200]Over de naam VaarKracht
We waren eigenlijk wel content met en trots op onze naam Nautischfonds Kanker patiënten Nederland, Nautischfonds, NKN… Het waren wel veel namen, afgestemd om iedereen tevreden te houden. Nautischfonds in de watersport, NKN in de gezondheidszorg en de lange naam in de officiële stukken. Uit een onverwachte hoek en meerdere malen kregen we te horen dat de naam, met name ‘Fonds’ ons op achterstand zette.  ‘Een Fonds geeft niet aan een Fonds.’ En dat hebben we helaas gemerkt. Vele verzoeken tot financiële steun werden niet gehonoreerd.

Deze optelsom heeft ons de stap doen zetten om onze naam te veranderen. Jammer, zeker als je bedenkt dat we al bekend aan het worden waren. In de havens, zorginstellingen en social media werden we al goed herkend.  Alles voor niets?

VaarKracht met de pay off ‘even een moment geen kankerpatiënt’ is door de initiatiefnemers van de Stichting omarmd. Varen is schepen, is watersport; Kracht is het gevoel, de emotie die het geeft. Zo simpel en zo waar. De pay off geeft aan voor wie we het allemaal doen… Inmiddels hebben we veel positieve reacties ontvangen. In de social media zijn we goed te vinden. In een korte tijd hebben we de ‘slag gemaakt’ en gaan volle vaart vooruit. Op naar 2015!

Schippers
Inmiddels is de Stichting twee jaar actief om vaartochten voor kankerpatiënten te organiseren. Hiervoor hebben zich meer dan 120 schippers opgegeven. Het is fantastisch dat zich zoveel schippers – en het worden er nog meer – voor deze vaartochten beschikbaar stellen. 

Als jonge organisatie hebben we echter in 2014 27 PrivéVaartochten gehouden ( in 2013 slechts 5). Er is een stijgende lijn, maar naar ons en wellicht ook uw gevoel, moeten dit veel meer vaartochten worden. In 2015 gaan we ons hier dan ook extra voor inzetten. We gaan meer ziekenhuizen, inloophuizen en andere instellingen, verenigingen en praktijken benaderen. Met onze nieuwe flyers willen we meer bekendheid krijgen,want wij zijn er klaar voor!

      P1090653 [320x200] P1090655 [320x200]P1090654 [320x200] 
Vaantje
Om uw loyaliteit  aan en betrokkenheid met  VaarKracht te tonen, doen wij een oproep op u om een vaantje van VaarKracht te bestellen. U kunt ons eenvoudig een mailtje sturen en per vaantje een bedrag vanaf €10,00 aan ons over maken. Met deze kleine donatie helpt u mee om meer bekendheid op de Nederlandse wateren te krijgen.

Havenmeesters
Uw hulp is onmisbaar voor VaarKracht. U kent uw regio, de ligplaatshouders en anderen die in VaarKracht geïnteresseerd kunnen zijn. Wilt u flyers op uw kantoor plaatsen, een A4-poster op het publicatiebord hangen en een persberichtje in de nieuwsbrief plaatsen? Zo raken we ook actief in uw haven en kunnen we patiënten in uw regio een onvergetelijke vaartocht aanbieden. Laat u het ons weten, dan mailen wij u het logo en een persbericht. Alvast dank voor uw support.

Charterbedrijven e.a.
Vorig seizoen hebben we een paar mooie GroepsVaartochten gehouden op schepen die door professionele schippers en eigenaren werden aangeboden. Wij hopen dat wij in het vaarseizoen 2015 ook deze medewerking krijgen door uw schip voor een Lotgenoten-Vaartocht beschikbaar te stellen. Graag prikken we een datum en bespreken wij de mogelijkheden met u. Laat u ons weten? 

Watersportbedrijven
Als jonge stichting en met de toename van vaartochten, doen we een beroep op u om ons eventueel facilitair te steun. Wat kunt u ons bieden vanuit uw bedrijf? Heeft u fleecedekens, jacks, ehbo-kits, reddingsvesten (voor kinderen) of andere artikelen die voor ons van grote waarde  kunnen zijn?

Misschien heeft u een drukkerij waar we onze flyers en posters mogen laten drukken, of een laptop die voor u overcompleet is? Laat het ons weten! Heeft u een nieuwsbrief en/of een website waar een artikeltje over VaarKracht in kan komen te staan? Graag! Wij mailen u ons logo en een persbericht. 

Niet voor onszelf
Wij realiseren ons dat we veel aan u vragen, maar we doen het niet voor onszelf. Het leven met kanker is zwaar, zeker ook voor de naaste dierbaren. Op z’n tijd moet je er even uitbreken, ontsnappen aan de werkelijkheid, nieuwe energie opdoen. Wij van Stichting VaarKracht begrijpen dat uit eigen ervaring maar al te goed. Daarom organiseren wij voor kankerpatiënten en hun naasten overal in het land onvergetelijke vaartochten. Op het water al je zorgen vergeten. “Even een moment geen kankerpatiënt”.  Daar doen we het voor; u toch ook?!

Nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze NieuwsBrief vragen of opmerkingen, aarzel niet contact op te nemen met Ed Brouwer of Robert Rust.

Prettige kerstdagen en…
En tot slot van deze NieuwsBrief wensen wij u en de uwen gezellige kerstdagen toe en een inspirerend 2015. Een nieuw jaar waarin we ons samen met u graag weer inzetten om onze cliënten even een moment geen kankerpatiënt te laten zijn!lichtschip-texel [320]

Leave a Comment