“VaarKracht, van servet naar tafellaken”
Gestaag en met beleid groeit VaarKracht elk jaar weer in aantallen. In aantallen gasten. Aantallen schippers. Aantallen vrijwilligers. Het seizoen 2016 stevent naar verwachting op een record af van zo’n 1200 gasten. Dat kun je niet meer aan de eettafel managen. In het proces om van servet een tafellaken te worden, maakt de stichting dit jaar dan ook een belangrijke professionaliseringsslag. Robert Rust, eerst voorzitter en nu directeur van VaarKracht, legt graag het hoe en waarom uit.
op koers (Small)
Schot in de roos
Al meteen vanaf de oprichting in 2012 door Robert Rust en partner Lieke Idsinga bleken de vaartochten voor mensen die leven met kanker een schot in de roos. Ze hadden door de ziekte van Lieke zelf ervaren hoe belangrijk het is om op het water kracht op te doen, even uit de tredmolen van ziekenhuisbezoeken te stappen, de accu op te laden. Hun initiatief sprak velen aan en elk jaar groeide de deelname.
robert (Small)
Dag en nacht konden zij bezig zijn met voorbereidingen van tochten, vrijwilligers organiseren, presentaties, regelen, regelen, regelen. Om de constante groei in goede banen te leiden en ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen, was professionalisering nodig. Verder te kijken dan de eigen familie- en vriendenkring uit de watersport en die wel veel maar niet oneindig kan worden ingezet voor het vele werk dat bij het organiseren van PrivéVaartochten en GroepsVaartochten komt kijken.
jongeren (Small)actie (Small)
Het kantoor
Vorig jaar al kreeg het ‘kantoor’ vorm dankzij de onmisbare steun van meerdere vrijwilligers. Willemijn doet vooral de aanmeldingen en gastcontacten, Lilian de contacten met zorginstellingen en Carolien onderhoudt de contacten met patiëntenverenigingen. Margo heeft de schippers onder haar hoede.
kantoor (Small)lilian
Caroline, Willemijn, Margo en Lilian

Een belangrijke stap was ook de benoeming tot ambassadeur van VaarKracht van Laarder Frank van de Wall Bake, die heel veel weet van sponsoring en wiens groei-adviezen al van grote waarde zijn gebleken. Naast Frank is nu ook Susanne Dijksterhuis tot ambassadrice benoemd. Zij zal zich vooral richten op het nog beter bereiken van de doelgroepen en de media.

Directeur
Per 1 mei heeft Robert Rust zijn taak als voorzitter neergelegd om benoemd te kunnen worden tot directeur van VaarKracht. Vanuit die positie is hij beter in staat om zich te focussen op uitvoerende taken en het verzekeren van continuïteit in de organisatie. In de praktijk betekent dat het organiseren en maken van draaiboeken voor Privé- en GroepsVaartochten, presentaties en de coördinatie van het kantoor, alles in goed overleg met het bestuur dat de beleidslijnen uitzet.

organisatie 2 (Small)organiseren 2 (Small)organiseren
Het bestuurswerk wordt verdeeld tussen Lieke Idsinga als vice-voorzitter en Monica van Leersum als secretaris. Daarnaast is een Raad van Advies gevormd waarin Rolien Philips en Justus Heuzeveldt zitting hebben genomen. Hun taak: gevraagd en ongevraagd adviseren maar ook meepraten over bestuurskwesties. De functie van voorzitter is vacant.
justusNaamloos
Justus, Rolien, Monica en Lieke                       

Robert Rust vindt het belangrijk dat over alle beslissingen consensus bestaat. Het heeft te maken met de bijzondere sfeer binnen VaarKracht, legt hij uit, die ontstaat door grote betrokkenheid en een professionele benadering van het werk.

Super professioneel
,,Iedereen zegt altijd dat ze bij ons de sfeer zo geweldig vinden en dat we super professioneel zijn. Het is de kunst om telkens de juiste balans te vinden tussen watersport en het omgaan met zieke mensen. Dat moet natuurlijk vooral zo blijven.” Dat lukt metname door bezieling uit te dragen én door de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Van de nieuwe voorzitter die wordt gezocht, ziet Robert Rust het liefst dat hij of zij zich eerst binnen de Raad van Advies warm loopt. Op die manier wordt voorkomen dat deze de koers verlegt in een ongewenste richting.

Inmiddels werkt VaarKracht nagenoeg door heel waterrijk Nederland, al blijft Limburg nadrukkelijk een witte vlek. Opvallend is de grote steun die VaarKracht in verschillende regio’s krijgt van serviceclubs. Robert Rust vindt dat hartverwarmend, wat ook geldt voor de toenemende financiële steun die de stichting (van meet af aan ANBI-erkend) krijgt.
lions (Small)
De bekendheid van VaarKracht neemt toe. Zeker ook bij ziekenhuizen en andere zorgverleners, maar vanzelf gaat het nog altijd niet. Voortdurend contact blijft nodig. En inventiviteit om de doelgroep jongeren te bereiken – bijvoorbeeld via sociale media. Een mooie taak voor ambassadrice Susanne Dijksterhuis is contacten via social media op te pakken en zich daar graag sterk voor maken.susanne

Susanne

Robert Rust vindt jongeren bereiken van belang, omdat kanker naar verhouding vooral op jonge levens grote impact heeft. Al steeds meer gezinnen met kinderen hebben meegevaren met VaarKracht, maar Robert Rust hoopt dat het lukt meer jongeren te interesseren om mee het water op te gaan en te ondervinden hoe geweldig dat uitwaaien is. Belangrijker nog dan telkens groeiende cijfers, vindt hij overigens de goede invulling van de vaartochten en de invloed die vaartochten hebben op mensen die moeten leven met kanker, en hun naasten.jongeren bereiken (Small)

Monica van Leersum, Den Haag

bestuurslid/secretaris

Monica is getrouwd, moeder van vier kinderen en jarenlang werkzaam geweest als verpleegkundige en daarna als opvoedcoach. Ze heeft bestuurservaring als secretaris en zette zich onder andere in voor de Alpe d’Huzes. Door haar vriendschap met Robert Rust en Lieke Idsinga was zij al vanaf de start betrokken bij VaarKracht en voelt er zich nauw mee verbonden. Zij tilde VaarKracht Koudum en Haaglanden van de grond en heeft verschillende vaartochten meegevaren – ook samen met haar man die als medicus de vaartochten begeleidde. Zij hoopt door haar bestuurslidmaatschap te bereiken dat ook jongeren zich voor VaarKracht willen inzetten.

Susanne Dijksterhuis, Amsterdam

ambassadrice

Susanne is getrouwd met Mark en heeft zes jaar lang voor RTL televisieprogramma’s gepresenteerd (o.a. over zeilsport) en commercials gedaan. Zij heeft veel met watersport en haar hele leven al gevaren. Op jeugdige leeftijd zeilde Susanne met haar ouders ruim anderhalf jaar over de wereldzeeën. Op haar 29e kreeg zij de diagnose borstkanker, wat haar leven drastisch overhoop gooide. Inmiddels gaat het redelijk goed met Susanne. Ze omarmt vol overtuiging de missie van VaarKracht, mensen met kanker kracht geven op het water. Haar ervaring en flair als presentatrice maken haar tot de ideale ambassadrice. Uitgekristalliseerd is haar rol nog niet, maar ze wil graag voluit meedenken over het verder versterken van VaarKracht.

Justus Heuzeveldt,

Lid Raad van Advies

Zie ook

www.vaarkracht.nl/blog/

www.facebook.com/vaarkracht

Tekst: Ed Brouwer

Leave a Comment