Zevende vaarseizoen in 2019
Ieder jaar is uniek. Al ziet de VaarKalender er de laatste jaren voor een groot deel hetzelfde uit, toch zijn de vaartochten altijd weer anders. Andere gasten, het weer en de vrijwilligers die het organiseren maken de verschillen. Het was, is en blijft heel fijn om te doen.
Voor een terugblik op de Privé- en GroepsVaartochten verwijzen wij u graag naar de BlogBerichten op website. Met de zoekfunctie kunt u bv een plaatsnaam, Privé of Groep (trefwoorden) intoetsen. U krijgt dan de zoekresultaten te zien.

In deze NieuwsBrief willen wij u informeren over de organisatie van en de samenwerkingen met VaarKracht.

Na zeven jaar hebben we een sterke vrijwilligersorganisatie met slechts één betaalde kracht (directeur) en rond de honderd actieve vrijwilligers. Er nemen circa driehonderd schippers aan deel en per jaar wordt er ongeveer dertig keer met een charterschip gevaren. Per jaar worden meer dan 1.500 gasten een uitwaaidag aangeboden. Een ontwikkeling waar we trots op zijn!
Wilt u er meer over weten?

 Onze vrijwilligers
De vrijwilligers bij VaarKracht zijn de basis voor de Privé- en GroepsVaartochten. Momenteel zijn er rond de honderd vrijwilligers die als gastvrouw- of heer bij de vaartochten worden ingezet. Dit zijn de ServiceTeamLeden. In een groot aantal jachthavens zijn HavenTeanLeden actief. Zij beschikken over een groot netwerk binnen de betreffende jachthaven en kennen de lokale omstandigheden goed.

Coördinatoren GroepsVaartochten
Per jaar worden circa vijfenveertig GroepsVaartochten georganiseerd. Op locatie worden deze gecoördineerd door een van de vrijwilligers. In de jachthaven is dat veelal een havenmeester of een schipper, maar het kan ook de lokale Rotary- of Lionsclub zijn. Op een charterschip is de coördinator een van de leden van het ServiceTeam.


We prijzen ons gelukkig dat er steeds meer vrijwilligers coördinator willen en kunnen zijn. Zij zijn belangrijk op zo’n dag om alle werkzaamheden in goede banen te leiden; de sfeer bij de vrijwilligers optimaal te houden; het de gasten naar de zin te maken en VaarKracht te vertegenwoordigen.

Kantoorwerk
Niet iedereen staat erbij stil en dat hoeft ook niet, maar het voorbereiden van de vaartochten kost veel tijd. Gelukkig heeft VaarKracht een aantal vrijwilligers die o.a. de aanmeldingen van gasten verwerken, gasten informeren e.d. Zij werken vanuit huis ‘in the cloud” en komen iedere dinsdag samen in het kantoor aan de Westkade in Huizen om alles af te stemmen.

Een centrale rol is weggelegd voor de vrijwilliger die de planning van de vrijwilligers bij de GroepsVaartochten maakt. Een ServiceTeam dat bij een GroepsVaartocht wordt ingezet bestaat naast gastvrouwen en gastheren uit een arts of verpleegkundige, een coördinator, een fotograaf en een chauffeur voor de materialen bus.

PrivéVaartochten
Een belangrijke onderdeel van VaarKracht zijn de PrivéVaartochten. Een gezin, familie of vriendenclubje waarvan iemand kanker heeft wordt door een van de vele schippers uit het VaarKracht bestand een paar uurtjes mee het water op genomen. Het matchen van een schipper met schip aan een gezin of vriendenclubje is een serieuze bezigheid.

Per jaar vinden er ongeveer vijfenveertig PrivéVaartochten plaats.

Dit jaar hebben we voor de eerste keer als beleid en wens dat er bij een PrivéVaartocht, bij het opstappen en wegvaren een VaarKracht vrijwilliger aanwezig is. Zo is er een contactmoment tussen de schipper, gasten een VaarKracht vrijwilliger en dit wordt door allen zeer gewaardeerd.
Tevens zijn we met een proef gestart en wel door een aantal PrivéVaartochten op de VaarKalender te plaatsen. Hiermee hopen we het aantal PrivéVaartochten te vergroten en het tevens voor de gasten en organisatie eenvoudiger te maken.
Schippers en schepen
We kunnen natuurlijk ook niet zonder de schippers (met schepen). Gelukkig hebben we circa 300 schippers in ons bestand. Zij varen met uiteenlopende schepen (motorboten, zeilschepen, sloepen, e.d.) in de verschillende vaargebieden.

Serviceclubs 
In de winterperiode brengen we VaarKracht onder de aandacht bij Serviceclubs zoals de Rotary en Lions. Dit resulteert in vele samenwerkingen: clubs nemen deel aan vaartochten of organiseren, faciliteren en financieren vaartochten.


Catering 
En belangrijk onderdeel van het verzorgde dagje uit zijn de hapjes, drankjes en lunches. Genieten van het varen en af en toe even wat lekkers nemen; dat is watersport. Bij de PrivéVaartochten verzorgen veelal de schippers de catering.  De gasten worden regelmatig verrast door de gastvrijheid en gulheid van de schippers.

Bij de GroepsVaartochten wordt veelal samenwerking gezocht met restaurants, cateraars, supermarkten e.d..
Vaak bieden deze de levensmiddelen of zelfs de complete catering kosteloos aan. De contacten met bedrijven die catering kunnen verzorgen wordt door een vrijwilliger gedaan.

VaarKracht als Goede Doel
Door het toenemen van de bekendheid van VaarKracht wordt VaarKracht steeds vaker als goed doel gekozen. Bijvoorbeeld bij een individuele sportprestatie, sporttoernooi, muziekevenement, visfestijn e.d. Dit levert, naast een bron van inkomsten ook veel publiciteit voor VaarKracht op.

Media en bekendheid
Vanuit het kantoor wordt door vrijwilligers continu gewerkt aan het vergroten van de bekendheid richting gasten, zorginstellingen en patiëntenverenigingen. Regelmatig verschijnen artikelen over VaarKracht in kranten, tijdschriften en andere media. Daarnaast wordt deelgenomen aan diverse beurzen zoals de Gezondheidsbeurs in Utrecht.


Ambassadeurs
VaarKracht heeft drie enthousiaste ambassadeurs: Cato Margo Peekel, Peter Koelewijn en Frank van den Wall Bake. Zij zetten zich op eigen wijze en op eigen vlak in en daar zijn we blij mee.

Het Bestuur en Raad van Advies
De bestuursleden en de leden van de Raad van Advies zijn allen al jaren
betrokken bij de organisatie van VaarKracht. Naast hun bestuurlijke kwaliteiten zijn zij ook actief betrokken bij vaartochten. Hierdoor zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen zich focussen op de toekomst van VaarKracht.

Het plan is om het Bestuur in de komende periode met een bestuurslid uit te breiden.

De directeur
De directeur is sinds 2016 een betaalde kracht. In het kader van het groeien “van een servet naar een tafellaken” is hiertoe door het bestuur besloten.

Dit heeft geresulteerd in een relatief snelle groei van de vrijwilligersorganisatie, het financiële vermogen en de landelijke bekendheid van de organisatie.
Samen met het bestuur en andere vrijwilligers wordt jaarlijks het vaarprogramma ontwikkeld, wordt de administratieve organisatie gestructureerd, worden verwachtingen, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd, etc.

De vrijwilligersorganisatie is in ontwikkeling met daarbij in het vizier dat alle taken door anderen, dus ook van de directeur, overgenomen kunnen worden. Dit is van belang voor de continuïteit van de organisatie.

Sponsoren
In de eerste vijf a zes jaar waren het de Fondsen die VaarKracht de financiële ruimte gaven. Een aantal Fondsen steunt VaarKracht al meerdere jaren. 
Toch neemt deze financiële stroom af. Na zoveel jaar verwacht men dat anderen deze financiering overnemen. Dit kunnen andere Fondsen, meer goede doelen activiteiten en Serviceclubs zijn.

Na ruim zes jaar, krijgt VaarKracht ook de belangstelling vanuit het bedrijfsleven. In toenemende mate mogen we ons op de financiële steun verheugen van bedrijven in de regio, de bouw en in de maritieme sector.

WSV De Brug Aanloophaven Huizen
VaarKracht roert zich ook in de regio Huizen, de vestigingsplaats van VaarKracht. Op het eerste gezicht past dit project niet in het beleid van VaarKracht, namelijk het aanbieden van Nautische belevenissen aan Kankerpatiënten en naasten. Niets is minder waar!
Vanuit het VaarKracht kantoor aan de Aanloophaven in Huizen is zicht op een verloederende voormalige zeilschool. Om de buurt weer aanzien te geven en weer nautische activiteiten te laten plaatsvinden is een vrijwilligersproject opgestart.

Om te laten zien dat de Aanloophaven prima geschikt is voor watersportactiviteiten is in samenwerking met de Gemeente Huizen en het Watersportverbond Optimist on Tour georganiseerd. De Burgemeester van Huizen heeft met gezelschappen gevaren waarvan iemand kanker heeft.

Onderzocht wordt of VaarKracht in de Aanloophaven ‘aan wal’ kan komen. De kade en opstallen van de voormalige zeilschool komen op termijn beschikbaar. Gasten die vanwege hun gezondheid niet meer op een schip kunnen, kunnen wellicht vanuit een huiskamer van het wateren watersport genieten. Daarnaast kunnen hier diverse activiteiten met en voor de buurt en met en voor kankerpatiënten worden georganiseerd.

Tenslotte
Met deze inkijk in de omvangrijke VaarKracht organisatie brengen wij u misschien op ideeën, of kunt u ons in contact brengen met anderen die VaarKracht een warm hart toedragen?
Laat het ons weten door een mailtje te sturen of ons even te bellen.

Zoals gezegd, hebben we kantoor op de dinsdagochtenden. 
Wel even laten weten dat u komt s.v.p.

Wij richten ons weer op het tweede deel van het VaarSeizoen 2019. 
Een heerlijke gedachte.