Het vaarseizoen 2016 nadert haar einde. Het was wederom een heel mooi seizoen, waarin de diverse samenwerkingen VaarKracht in een goede richting lieten ontwikkelen.   1-smallVrijwilligers
Natuurlijk zijn de schippers de kurk waar VaarKracht met haar gasten op drijft, maar vergeet vooral de vrijwilligers niet!
Met de groei die VaarKracht meemaakt, wordt het ServiceTeam steeds belangrijker.
Met 30 GroepsVaartochten werden vele vrijwilligers gevraagd om als gastvrouw/heer deel te nemen. Ook op doordeweekse dagen werd er gevaren. 
Het was een hele inspanning om voldoende vrijwilligers en medische ondersteuning ingezet te krijgen, maar het is toch alle keren gelukt. We kunnen ook concluderen dat alle vrijwilligers met grote passie, gastvrijheid en deskundigheid aanwezig waren en het de gasten naar hun zin hebben gemaakt. VaarKracht is trots op haar vrijwilligers!
vrijwilligers-small rijwilligers-2-small vrijwilliger-small
Schippers
En natuurlijk de schippers. Inmiddels hebben zich circa 300 schippers aangemeld om deel te nemen aan de PrivéVaartochten. Dit jaar hebben niet alle schippers voor VaarKracht kunnen varen, maar is er een stijgende lijn te zien. Het kwam ook voor dat de schipper een aanvraag niet konden honoreren. Zo bleek een groot en of groter bestand van deelnemende schippers toch wenselijk. In 2016 hebben ongeveer 34 PrivéVaartochten plaats gevonden.
schipper-smallschippers-small 
PrivéVaartocht                                                   Huizen

Havenmeesters
Naast de schippers waren ook havenmeesters van onschatbare waarde.  Natuurlijk waren de havenmeesters van Urk onnavolgbaar. Ook Wageningen organiseerde weer een prachtige vaardag. In Lelystad Haven was het enthousiasme eveneens groots.
havenmeeste-peter-small havenmeester-small koppe-3-small
Peter                                               Martijn                                     Kees

Charterbedrijven
VaarKracht kreeg ook grote medewerking van charterbedrijven en stichtingen die hun schepen voor een GroepsVaartocht beschikbaar stelden. Het seizoen werd gestart op het prachtige binnenvaart-cruise schip Merlijn en in Lelystad op de Schuttevaer.
schuttevaer-small merlijn-small 
Schuttevaer                                                                         Merlijn

De gasten van VaarKracht konden ook genieten van meerdere vaartochten op Tall ship Eendracht. Een parel was Koninklijk jacht Piet Hein. Dit jaar heeft VaarKracht zes maal mogen varen op dit prachtige schip.
                
Catering en horeca
Op het vlak van de catering en horeca hebben ook mooie samenwerkingen plaats gevonden. De lokale supermarkten en andere middenstanders droegen een steentje bij. Twee maal hebben we mogen genieten van de lunch die door Loetje werden verzorgd.
loetje-2-small picknick-manden-small 
Lunch van Loetje                                     VaarKracht picknick manden

Zoals altijd had de Boni Huizen en op Urk ook weer haar zeer gewaardeerde bijdrage geleverd. Ook AH en de Jumbo deden lokaal mee. Tijdens de GroepsVaartochten op de Kaag, in Rhenen en in Volendam hebben restaurants volledige lunches aangeboden; andere gaven aanzienlijke kortingen.
kaag-small lunch-moeke-small pieterman-small
Ambrosia                              Moeke                                                  Pieterman                                          
Warm hart
VaarKracht dankt haar financiële positie in hoge mate aan fondsen die VaarKracht een warm hart tot dragen. Op de website staan deze vermeld bij sponsoren. Met voldoende financiële middelen werden de GroepsVaartochten zeker gesteld en konden de HavenTeams zich maximaal inzetten zonder de angst te hebben dat de vaartocht om financiële redenen niet door kon gaan. Ook wel zo rustig voor de gasten die zich voor de vaartochten hadden aangemeld.
VaarKracht had in de winterperiode bij meerder serviceclubs een kennismakingpresentatie gegeven. Velen waren enthousiast en namen (financieel) deel aan de GroepsVaartochten. Deze support vanuit regionale organisaties waren zeer waardevol voor VaarKracht. Hiermee groeide de lokale betrokkenheid en dat was (en is) wat VaarKracht nastreefde. Lions Huizen, Wijdemeren en Rotary Rhoon waren een grote steun voor VaarKracht.
lions-huizen-small rotary-rhoon-small
In 2016 werden er ook activiteiten georganiseerd waarbij VaarKracht het goede doel was.
Met deze initiatieven waren wij heel blij en gaven een mooie bijdrage in de financiële
positie van VaarKracht.
                               logo-def-small zumba-dansen-small
Bedrijfsleven
VaarKracht zal zich de komende (winter)periode richten op de samenwerking met het bedrijfsleven. We hopen dat familiebedrijven en bedrijven in de maritieme sector zich tot VaarKracht aangetrokken gaan voelen.
Een heel mooi jaar heeft VaarKracht gehad met de support vanuit BMT Surveys. Deze had VaarKracht on-geoormerkt gesponsord. Een medewerker uit het bedrijf had de GroepsVaartocht vanuit Woudrichem geïnitieerd. Tevens had hij als schipper met een gezin gevaren dat eveneens werkzaam bij BMT Surveys was. Voor VaarKracht was dit de mooiste vorm van sociaal maatschappelijke betrokkenheid. Zo zou het ook bij andere bedrijven moeten gaan.

Onvergetelijke dag
Het primaire doel van VaarKracht was (is) natuurlijk om onze gasten een onvergetelijke uitwaaidag te bezorgen. Toch waren onze gasten niet alleen patiënt en bleken ze ook andere contacten enthousiast voor VaarKracht te maken. Zo werden er flyers in ziekenhuiden, inloophuizen en huisartspraktijken gelegd.
onvergetelijke-dag-small stand-3-small sturen-small
Ook werden we in contact gebracht met de media. Een publicatie van Lieke in de Libelle en deelname in het programma Tijd voor Max waren hoogtepunten. Onze ambassadrice Susanne stond in het Pink Ribbon Magazine. Eindelijk bekendheid via de landelijke media!
                               libelle-small susanne-small                         
                               Lieke                                              Susanne

Off stage
VaarKracht werd vooral gezien aan en op het water, maar ook achter de schermen waren er belangrijke samenwerkingen voor VaarKracht.. Zo werd circa 65m2 magazijnruimte beschikbaar gesteld in het Lumen gebouw in Huizen. Autobedrijf Fred Janssen gaf heel fantastisch een Opel Vivaro in bruikleen.
Beide facilitaire zaken bleken heel nodig om tijdens de vaardagen met goede en voldoende materialen voor de dag te komen.
Ook de mooie flyers en andere uitingen komen niet uit de lucht vallen. Deze werden door Bolster & Pitt verzorg. Om VaarKracht op de juiste koers te houden hebben we regelmatig de deskundigheid van C Roots te harte genomen.
lumen-small fred-janssen-small 35-b-uitnodiging-small 

Roofvisdag
De meest bijzondere GroepsVaartocht vond plaats in Kampen. Het HavenTeam organiseerde samen met vele sportvissers een roofvisdag op de IJssel. Het was een geweldig evenement en kennismaking met de sportvisserij.

Eveneens heel opmerkelijk was de vaartocht op de Eendracht. Circa 22 jongeren namen deel aan het project “Eendracht Zeilkracht, samen op koers”. Niet een paar uurtjes, maar wel vijf dagen op zee! Dat was een hele mooie en bijzondere ervaring!
Zie TV Rijnmond 
vis-3-smallwerk-small
Ook de GroepsVaartocht in Wageningen behoort tot een van de meest opzienbarende. Er werd niet alleen gevaren, maar er was een hoog entertainment gehalte tijdens de vaartocht. Men viel van de ene in de andere verrassing.
burgemeester-smallverrassing-small img_9218-small
Tijdens vele GroepsVaartochten zijn anderen betrokken die de uitwaaidag extra luister bijzetten. Zo zien we regelmatig de KNRM, een muziekgezelschap, een wethouder of burgemeester etc.
koor-small
Een goed (richting) gevoel

VaarKracht gaat zich de komende maanden weer richten op het vinden van weldoeners, het bekender maken van de stichting en het verbeteren van onze vrijwilligersorganisatie. Heeft u ideeën en of suggesties om hier in bij te dragen,
dan vernemen we dat graag van u.

Kijk ook op www.facebook.com/vaarkracht

Leave a Comment