Het vijfde vaarseizoen is nagenoeg ten einde. Het was wederom een mooi vaarseizoen met sfeervolle en bijzondere vaartochten. Er zijn nieuwe contacten gelegd die ook voor het volgend jaar weer goeds beloven. Even een terugblik op de laatste maanden.

Schippers en PrivéVaartochten
Het organiseren van de PrivéVaartochten was een intensieve bezigheid. Er kwamen aanmeldingen van gezinnen, families en vriendenclubjes binnen. Opvallend was dat de gasten in een groter gezelschap kwamen als dan de schepen van VaarKracht op berekend waren en mee konden nemen. Graag gingen de (groot)ouders en of buren ook mee. Zij hadden allemaal veel betekend voor de patiënt en gezin. Enkele PrivéVaartochten hadden daardoor het karakter van een GroepsVaartocht. Af en toe werd een PrivéVaartocht op een charterschip gehouden. Wel heel mooie belevenissen dus.

Ook gingen er PrivéVaartochten niet door omdat het gezelschap niet kleiner wilde en VaarKracht dat niet kon bieden. Daarnaast gingen er vaartochten niet door vanwege de ziekte/conditie in combinatie met het slechte weer. Er werden enkele vaartochten verschillende malen uitgesteld om uiteindelijk wel of niet door te gaan.

Het aanzienlijke aantal deelnemende schippers (rond de 300), was geen luxe om de matches te maken. De schippers gingen met vakantie, of in een bepaalde regio waren weinig zeilschepen, als juist daar veel juist belangstelling voor was.

We roepen belangstellende schippers op om zich via de website aan te melden en mogelijk worden zij benaderd om in 2018 één of meerdere PrivéVaartochten te houden. 
Zie informatie zie aanmelden schippers

Op de website bij de BlogBerichten wordt af en toe verslag gedaan van deze vaartochten.

GroepsVaartochten
Het tweede deel van het vaarseizoen kende een zeer intensief vaarprogramma. Er werden in deze periode circa twintig GroepsVaartochten gehouden.
Op 4 juli werd een vaartocht op Tall ship Eendracht gehouden waarna een periode zonder GroepsVaartochten aanbrak. Op 19 augustus werd het tweede deel van het vaarseizoen gestart met een imposante vaartocht vanuit Sneek met negen sleepboten. Voor de gasten was het een belevenis, maar ook voor de mensen op de wal die de prachtige stoet van stoere slepers door Sneek zagen varen.
Evenzo bijzonder was de vaartocht vanuit Alblasserdam. Net als met de sleepboten werd deze voor de eerste maal gehouden.
 
Als de vrijwilligers van VaarKracht bij een botenclub of jachthaven aankwamen, was het altijd even “de kat uit de boom kijken” en elkaar polsen wat wel of niet gewenst was. Omdat de vrijwilligers van VaarKracht ervaring hebben in de watersport groeide al snel het vertrouwen en ontstond er een plezierige samenwerking.
De schippers leerden elkaar anders en daardoor veelal beter kennen en ook de havenmeesters speelden een plezierige en functionele rol bij het slagen van de GroepsVaartochten. Dit resulteerde vaak in de toezegging dat de GroepsVaartocht ook voor het volgende jaar op de agenda kan worden gezet.

GroepsVaartochten zijn veelal het initiatief vanuit een jachthaven, watersportvereniging, of een botenclub. Zij zorgen dat er deelnemende schippers zijn, een accommodatie voor de ontvangst van de gasten en mogelijk zorgen zij voor de catering aan boord. Als een initiatiefnemer niet alles voor elkaar krijgt, dan geeft VaarKracht de nodige support om de GroepsVaartocht gegarandeerd een succes te laten worden. Dit kan zowel op facilitair, als op financieel vlak zijn.
 
Kent uw jachthaven, of watersportvereniging de samenhorigheid om met een aantal leden, respectievelijk schippers een GroepsVaartocht te organiseren? Wij komen graag kennis maken en de mogelijkheden bespreken.

Charterbedrijven
Naast watersportverenigingen, boden Charterbedrijven de gasten van VaarKracht ook de mogelijkheid aan om GroepsVaartochten te houden. Zo hadden we verschillende malen zeilklippers gecharterd (gehuurd). Ook Tall Ship Eendracht en koninklijk jacht Piet Hein hadden onder dit motto voor VaarKracht gevaren.

Om deze vaartochten mogelijk te maken werden regionale serviceclubs en bedrijven benaderd om (een deel van) de financiering te verzorgen.  Ook zorginstellingen en patiëntenverenigingen hebben financieel bijgedragen om met hun gasten een mooie uitwaaidag te hebben.
Met de financiële steun van verschillende partijen kon VaarKracht de charterkosten en een mooie catering bekostigen. Bijzondere Charter-GroepsVaartocht waren met de MPN Stichting en Adamas Inloophuis.
Catering en horeca
In toenemende mate werd er een samenwerking met horeca- en cateringbedrijven gevonden. Bij verschillende vaartochten verzorgden de vrijwilligers van VaarKracht de inkoop en maakten de koffietafel en lunches gereed. Maar hoe mooi was het als dit door een professioneel bedrijf werd gedaan!! De gasten en crew van VaarKracht konden genieten van zeer luxe en smakelijk verzorgde buffetten.
Het enthousiasme van de gasten, te lezen in de BlogBerichten gaven daar blijk van.  Zo kwamen deze cateraars en horecabedrijven als zeer maatschappelijk betrokken bedrijven over het voetlicht.
 
Cateraars en horecabedrijven die belangstelling hebben en een bijdrage willen leveren aan het cateren van een GroepsVaartocht in de regio, kunnen op de website de VaarKalender raadplegen en even contact met ons opnemen?

Andere support
Als de vrijwilligers van VaarKracht de inkopen voor de vaartochten gingen doen kregen zij vaak korting, of kregen tot een bepaald bedrag boodschappen onbetaald mee. Veelal waren dit de supermarkten in de regio, maar ook bakkers en andere winkeliers stelden zich vaak loyaal op.
In enkele supermarkten hadden we de opbrengsten van statiegeld ontvangen. Naast de nodige bekendheid aan VaarKracht, gaf dit ook een aardige donatie. 
Aan de statiegeldactie hadden onder andere deelgenomen de Albert Heijn in Huizen en Den Haag en  Boni in Huizen.

Nog in de kinderschoenen was het waterlabel project. VaarKracht vroeg aan horecabedrijven om
€ 1,00 voor een karaf water te vragen en dit aan het goede doel, te weten VaarKracht te doneren. Ook dit leverde regionale bekendheid op, bijvoorbeeld via Restaurant Het Kompas in Kaag, bij wsv Weesp en in Huizen bij restaurant Dickens.

We nodigen horecabedrijven van harte uit om aan het waterkaraffenproject deel te nemen. VaarKracht levert de posters en waterlabels voor aan de karaffen.

Vrijwilligers
Konden we de vaartochten tot vorig jaar nog eenvoudig met vrijwilligers “bemand” krijgen; in deze periode werden de vrijwilligers verschillende weken voor de vaardatum benaderd en werd de planning voorbereid. 
Bij vrijwilligers gold hetzelfde als bij schippers. Zij konden niet altijd omdat er meer was dan VaarKracht, zoals gezins- en familieverplichtingen, werk, vakanties, etcetera. 
Met het toenemen van het aantal vaartochten en het houden van vaartochten door de week werd het “bemannen” steeds moeilijker en werd vroegtijdig plannen en vastleggen een vereiste. Gelukkig verliep dit in deze vaarperiode heel voorspoedig, vooral ook omdat de vrijwilligers het leuk vonden om mee te varen, de gasten blij te maken en vooral ook om de andere vrijwilligers (weer) te ontmoeten.
  
Het aantal vrijwilligers is toegenomen en er werd bij het ‘aannemen’ en inplannen meer persoonlijke aandacht gegeven. Bij het inplannen werd gekeken of de vrijwilligers in de regio konden deelnemen; was er plaats voor een of meer nieuwkomers. Natuurlijk werd iedere vaartocht door een routinier gecoördineerd.  Het lukte ook steeds om verpleegkundigen en/of medici onderdeel van het Service Team te laten zijn.

Het aanmelden van gasten ging via de website, maar het is ons wel gebleken dat vele gasten (vooraf) toch meer informatie wensen en mailden en belden ons. Deze aanmeldingen en correspondentie vroegen veel tijd, inzet en toewijding. Onze vrijwilliger Willemijn nam deze taak en verantwoordelijkheid op zich en daar waren wij enorm blij mee!

Het onderhouden van het schepenbestand werd door onze vrijwilliger Margo gedaan. Op dit werk stond minder tijdsdruk maar het moest wel zorgvuldig gebeuren. Deze registratie was de basis voor Nicolette die deze zomer voor het eerst hielp met het maken van de matches (schipper en gasten) voor de PrivéVaartochten. Dit was een enorm intensief en nauwkeurig werk wat in een relatief korte (vaar)periode veel tijd kostte. 
Onzichtbaar voor velen en onmisbaar voor VaarKracht was onze vrijwilliger Ina. Zij was veelvuldig in het magazijn te vinden om dit op orde te houden, om de vaartochten voor te bereiden en meer. Alle schippersgeschenken werden door Ina gemaakt. Top!!

Overweegt u vrijwilliger bij VaarKracht te worden? Bedenk dan dat er meer mogelijkheden zijn dan alleen gastheer/vrouw tijdens de vaartochten te zijn. We zijn benieuwd naar uw mogelijkheden en bespreken het graag met u. Kijk ook op de website 

Media en publiciteit
VaarKracht is een relatief jonge en daardoor nog een relatief onbekende organisatie. Door deze onbekendheid kon VaarKracht nog steeds meer gasten een vaartocht aanbieden dan dat zich gasten aangemeld hadden.  Aan de andere kant was het ook zo dat meerdere vaartochten vroegtijdig volgeboekt waren. 

We hebben ons het hele jaar ingezet om de bekendheid van VaarKracht te vergroten. Bijvoorbeeld door alle gasten een setje flyers mee te geven om bij haar of zijn zorginstelling neer te leggen. Ook hebben we in verschillende regionale bladen en in gezondheidszorgmagazines gestaan. Regelmatig vroegen ziekenhuizen een setje flyers aan en hingen posters op oncologische afdelingen.
In september hadden we een stand op het NVFL-jubileumcongres in Utrecht. Onze aanwezigheid was heel nuttig voor het maken van nieuwe contacten.

Kunt u iets voor VaarKracht betekenen, of kunt u bijdragen in het vergroten van onze bekendheid? Laat het ons weten!  

Warm hart
Tijdens het vaarseizoen hadden verschillende Serviceclubs contact met VaarKracht gezocht en hadden financiële steun geboden aan regionale GroepsVaartochten.
Er namen enkele leden deel aan de vaartocht om te zien en te ervaren hoe het er op zo’n tocht aan toe gaat. Rotary Rhoon en Lions Zierikzee hadden naast financiële steun ook de handen uit de mouwen gestoken en hadden als gastheren deelgenomen.

De betrokkenheid van derden juichen wij toe en nodigen ook andere Serviceclubs uit om VaarKracht op deze wijze te steunen, respectievelijk aan de vaartochten deel te nemen.

De grootste financiële steun werd verkregen vanuit fondsen. Vanaf medio oktober, wanneer de vaartochten zijn geëindigd, heeft het benaderen van fondsen en het doen van aanvragen de hoogste prioriteit. Deze financiële steun wordt de basis van de begroting om in 2018 GroepsVaartochten met charterschepen in te plannen en deze financieel zeker te stellen. Ook worden deze gelden in 2018 besteed aan het mede financieren en faciliteren van GroepsVaartochten vanuit watersportverenigingen, jachthavens en voor de catering van de PrivéVaartochten.

Bedrijven zouden we graag begroeten als sponsor van VaarKracht. Helaas is het ons op landelijk niveau nog niet echt gelukt. Toch denken we dat dit na vijf succesvolle vaarseizoen moet gaan gebeuren.
Als kennismaking hadden we de adoptie van een PrivéVaartocht geïntroduceerd. Vanaf  250 euro kon dat bedrijf aan een PrivéVaartocht verbonden worden en genoot uw bedrijf mee met het succes en alle (social media) berichten. Benk Projects had als eerste bedrijf deelgenomen en mogelijk dat zij volgend jaar weer en wellicht meer vaartochten gaan adopteren; enthousiast dus!

In augustus en september werden twee avond-vaartochten georganiseerd voor onze weldoeners. Ze waren beide op koninklijk jacht Piet Hein; eenmaal vanuit Huizen en eenmaal vanuit Rotterdam. Het waren gezellige en informatieve bijeenkomsten die zeer gewaardeerd werden. Ook wij van VaarKracht vinden het altijd weer leuk om elkaar zo op de Piet Hein te ontmoeten.

Kent u een fonds, serviceclub, bedrijf of een persoon die VaarKracht financieel en/of facilitair zou willen steunen? Laat het ons weten!

Off stage
VaarKracht is in korte tijd enorm gegroeid. Achter de schermen werden de nodige voorbereidingen getroffen.
Het nieuwe magazijn en de aangeschafte materialenwagen bleken van onschatbare waarde. Alle materialen die tijdens de vaartochten werden gebruikt, kregen een vaste plaats in het magazijn of in de materialenwagen; konden drogen, worden gerepareerd. etcetera.  We grepen bij de GroepsVaartochten nooit mis; zo fijn!!
  
Belangrijk was dat een stichting als VaarKracht ook qua verzekeringen, organisatorisch en bestuurlijk alles op orde had. Natuurlijk koesterden wij onze ANBI-erkenning.

Onvergetelijke dag
Hoe heerlijk hebben wij het ervaren als de gasten van boord stapten en zo uitgelaten en enthousiast waren! Velen waren nog nooit op een schip geweest, dus hadden geen idee wat hen zou overkomen en hoe bijzonder het was om op het water te zijn; alleen genieten van de rust, of in gesprek met lotgenoten. Natuurlijk droeg de gastvrijheid van crew en vrijwilligers bij in de plezierige sfeer aan boord. De gasten werden verwend, maar ook uitgedaagd om te helpen bijvoorbeeld door te sturen, of de zeilen te hijsen, etcetera.
Een dagje varen bleek een zeer waardevolle bijdrage te geven aan in het hervinden en behouden van eigenwaarde en van sociale contacten en betrokkenheid. De ontmoeting met lotgenoten en het onderling uitwisselen van ervaringen bracht de (ex-) patiënten terug naar hun kracht in plaats van hun mogelijke beperkingen. En daar deden we het voor!

Onze blik vooruit
Er is geen moment van rust, want vol enthousiasme richten wij ons de komende maanden op het vinden van weldoeners, schippers, vrijwilligers, leden van watersportverenigingen en jachthavens, havenmeesters en het deelnemen aan beurzen en congressen in de gezondheidszorg.  Dit alles met het doel om in 2018 weer een mooie VaarKalender te hebben en nog meer gasten een uitwaaidag aan te kunnen bieden. Doet u mee?!

Kijk op de website en volg de BlogBerichten.  Ook op Facebook is veel te beleven!

 

 

 

Leave a Comment