En dan heeft de laatste GroepsVaartocht plaats gevonden…… even omschakelen naar een andere versnelling; terugkijken en natuurlijk de focus op 2020. 

7e Vaarseizoen 2019 was het zevende vaarseizoen. Voor VaarKracht en haar gasten niet helemaal een geluksjaar. We hebben nog nooit zoveel vaartochten moeten annuleren. Mn de harde wind, zelfs stormen en veel regen waren de redenen.  Enkele gasten konden zich aanmelden voor een andere vaartocht, maar zo aan het einde van het seizoen werd dat steeds lastiger.

Toch kijken we terug op vele mooie momenten en vaardagen die zonovergoten waren. De vaartocht vanuit Hoorn was met heel veel regen en harde wind, maar de gasten waren blij dat ze het hebben gedaan.
Daarmee is ons algemene gevoel dat 2019 een turbulent, maar mooi vaarseizoen is geweest.

VaarKracht vrijwilligers
Het plezier en het succes dat we hebben gehad en aan de gasten hebben kunnen geven, was mede dankzij de vrijwilligers van VaarKracht. Naast dat zich meer dan honderd vrijwilligers beschikbaar stellen om als gastvrouw, of heer deel te nemen, zijn er een aantal vrijwilligers die veel meer doen.

Zij coördineren de activiteiten zoals aanmelden van gasten, contactleggen tussen schippers en gezelschappen voor PrivéVaartochten; contacten met cateraars, restaurants en supermarkten, inzetten van vrijwilligers bij PrivéVaartochten, inzetten van vrijwilligers bij GroepsVaartochten, het magazijnwerk, etc.

Met elkaar hebben we de organisatie van VaarKracht leuk en gezellig gehouden, hebben we professioneel stappen vooruitgezet en hebben we de gasten kunnen laten genieten van bijzondere en mooie vaartochten, zowel in privésfeer als onderling met lotgenoten tijdens de GroepsVaartochten.

Op de vraag of we nog ergens vraag naar hebben? Ja zeker!!

We zoeken een vrijwilliger die: 
* contacten met cateraars, restaurants e.d. wil onderhouden.
   Het doel is om ontvangstruimten van gasten en schippers bij
   GroepsVaartochten te mogen gebruiken en waar een koffie met lekkers
   aangeboden wordt en die de catering aan boord faciliteren.
* contacten met restaurants wil opbouwen en onderhouden om op de
   tafels waterkaraffen voor het goede doel geplaatst te krijgen. Dit is
   een inkomstenbron voor VaarKracht.
* contacten met supermarkten wil onderhouden en uitbouwen om als
   Goede Doel bij het lege flessen/statiegeld punt te mogen zijn. Dit is ook
    een inkomstenbron voor VaarKracht.
* contacten met charterbedrijven en rederijen onderhoudt. Een
   zoektocht naar bijzondere schepen in mooie vaargebieden voor nette
    prijzen.
* ons schippersbestand onderhoudt; nieuwe schippers zoekt,
   jachthavens in kaart brengt, etc. Een mooie verspreiding in Nederland
   van schippers met uiteenlopende type schepen voor een mooi aanbod
   voor onze gasten.
* zich bezig houdt met grafische vormgeving en huisstijl. Bv om onze
   programma’s en uitnodigingen die we op de website plaatsen te
   professionaliseren. Uitingen tijdens activiteiten zoals op beurzen en op
   locatie bij de GroepsVaartochten.

Heb je interesse in een van de aandachtsgebieden, dan hebben we graag contact met je. Misschien ken je iemand anders die het zou kunnen en willen?

Onderstaand hebben de coördinatoren hun bevindingen beschreven.  Ieder op eigenwijze en (schrijf)stijl, want zo doen we dat bij VaarKracht.

Ab Heijn, coördinatie PrivéVaartochten, tevens schipper, zie hier
Heidi van Werkhooven, catering en coördinatie vrijwilligers, zie hier
Ina Busscher, vrijwilligster magazijn en gastvrouw, zie hier 
Angela Baesjou,vrijwilligster aanmeldingen/aanvragen gasten, zie hier 
Ietje Heybroek, vrijwilligers en PrivéVaartochten, zie hier

Alles valt of staat… 
Naast een goed vrijwilligers team is een financieel draagvlak essentieel. Het heeft goed gevoeld dat meerdere bedrijven VaarKracht als Goede Doel hebben omarmt. De steun vanuit de Fondsen wordt jaarlijks minder en dat begrijpen wij na zoveel jaar financiële steun en dan is het fijn dat bedrijven bij VaarKracht aan boord stappen.

Een mooi voorbeeld was de sponsoring vanuit de IHC Foundation.  Naast een mooi sponsorbedrag nam ook een medewerker deel aan de GroepsVaartocht vanuit Alblasserdam. Wie weet doen volgend jaar ook schippers die bij IHC werkzaam zijn aan de vaartochten deel?!

Ook met de serviceclubs als Lions en Rotary hebben we samenwerkingen gehad. Samen “de handjes uit de mouwen steken” heeft tot mooie vaartochten geleid.
De Rotary Nijmegen was niet echt watersport minded, maar ontpopte zich toch als een sterk team dat alles dik voor elkaar kreeg met een GroepsVaartocht op een cruiseschip.

Waar we steeds blijer van worden is dat jachthavens en watersportverenigingen zich als HavenTeam opstellen en ons veel werk uit handen nemen. Een voorbeeld was de GroepsVaartocht vanuit Geldermalsen. Een enthousiast HavenTeam en de schippers verzorgden een prachtige vaartocht over de Linge.

Oproep 1 
We vinden het leuk en nuttig om in de periode buiten het vaarseizoen bijeenkomsten van schippers en vrijwilligers te houden.  Wie en waar kunnen we deze bijeenkomsten houden?  Weet jij een gezellig clubhuis, restaurant, op een schip of ander onderkomen, waar we welkom zijn met circa veertig personen? De denken dit eind januari en in maart 2020 te doen. Het helpt ons als er ook ideeën zijn omtrent het programma, bv gastspreker, bezichtiging, e.d. Het is een middagprogramma.  Mail ons je voorstel svp.

Oproep 2 
Volgend vaarseizoen willen we meer PrivéVaartochten realiseren. We vinden nog steeds dat we de schippers die zich hiervoor beschikbaar stellen te weinig kunnen inzetten. We gaan hier verandering aan brengen door ook een VaarKalender voor PrivéVaartochten op de website te plaatsen. 
We vragen de schippers om hieraan mee te werken en een document te maken waarin de gasten kunnen zien met welk schip en waar gevaren kan worden en meer informatie. Een eerste aanzet zetten we in januari op de website. Mail ons even dat je hieraan deel wilt nemen en op de VaarKalender wilt staan!

Oproep 3
Inmiddels zijn we ons weer aan het voorbereiden op de financieren en sponsoring van de Vaartochten.  We roepen je op om binnen het bedrijf waar je werkt te informeren naar een sponsorsamenwerking met VaarKracht. 
Vanaf € 250,00 ben je sponsor van een PrivéVaartocht; vanaf € 2.500, 00 sponsor je een GroepsVaartocht evt. in jouw regio.

Een mooie afsluiting van 2019 is voor VaarKracht dat medewerkers van de firma Webasto de Noordkaap Challenge gaan rijden. Deze wordt vanaf 6 tot en met 14 december gereden; zie hier

Meer weten over VaarKracht? 
Van de vaartochten en andere activiteiten worden BlogBerichten gemaakt. Ze staan op de website. Met de zoekfunctie kan je bv een plaats, datum, of naam van een charterschip, PrivéVaartocht e.d. vermelden en na “enter” tref je een overzicht. 
Natuurlijk hebben we een levendige Facebookpagina; zie hier.

Voor vragen en opmerkingen zijn wij altijd bereikbaar. Het liefst ontvangen wij een mailtje, maar bellen kan natuurlijk ook. 
Op naar 2020!