Directrice Huisman poseert met het verworven MVO-Keurmerk – ISO 26000.

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van een unicum. Adviesbureau Advante behaalde recent een uniek hoge score conform de ISO 26000 richtlijn van het MVO-Keurmerk. Als je hen in één woord wilt samenvatten: inzichtgevers. Advante stimuleert klanten door buiten hun vertrouwde patronen te denken of de case vanuit een ander perspectief te bekijken. Zij zijn goed in het begeleiden van dit proces, in het benutten van de inzichten, creativiteit, kennis en veranderkracht van mensen.

De verantwoording van inspecteur Van der Werff voor de unieke score is als volgt: ‘onze motivatie hiervoor is dat wijze waarop jullie opereren, door bij iedere beslissing een afweging te maken wat de impact ervan is, de kern is van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door de wijze waarop jullie daar ook externe partijen/opdrachtgevers in mee nemen vervullen jullie in onze ogen een ambassadeursrol.’

Aansluitend werd het een verklaring opgemaakt waar wij qua berichtgeving niets aan af willen doen. Vanuit een heldere beleidsvisie maakt het bedrijf bij iedere beslissing een afweging wat de impact is van een oplossing. Dit wordt zowel toegepast binnen de eigen bedrijfsvoering als binnen projecten die uitgevoerd worden. Dat met opdrachtgevers afspraken worden gemaakt over de verdeling van te compenseren uitstoot om CO2 neutrale projecten uit te voeren is een voorbeeld hoe Advante opereert.

De samenwerking met Loyaltree en aanplant van het “Advante bos” heeft geresulteerd in baanbrekende oplossingen. Op gebied van personeel en talentontwikkeling om duurzame inzetbaarheid te ondersteunen heeft men niet alleen oog voor het eigen personeel. Sociaal maatschappelijk worden impactvolle projecten gesteund gericht op gezinnen die het moeilijk hebben in de samenleving. Advante verdient de hoge waardering.

De MVO-Keurmerkcommissie breng hierbij haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van Advante met het verwerven van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!