Namens CSN Diensten neemt dhr. Wiedijk het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst.

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van een succesvol verworven MVO-Keurmerk door CSN Diensten. De ISO 26000 certificering stond al geruime tijd op de planning van de organisatie, het opvolgen van aanbevelingen en verzorgen van implementaties maakte dan ook mogelijk dat de audit kon worden aangegaan.

En met verve, auditor Gerard van der Werff kende een hoge score toe voor een eerste toetsing en voegde het volgende relaas toe: Het definiëren van concrete kwantitatieve doelstellingen en vervolgens periodiek meten, analyseren, evalueren en rapporteren ervan zijn, samen met het betrekken van medewerkers, vervolgstappen die worden gezet. Dankzij intrinsieke motivatie van het management om maatschappelijk verantwoord te ondernemen bevindt het bedrijf zich in een fase waarin het impact begint te maken. De leiding is van mening dat het totale plaatje moet kloppen en handelt hiernaar. De opzet van Fauna Protect bewijst dat innovativiteit leidt tot kansen. Dit bedrijf verdient het MVO-Keurmerkcertificaat ten volle.

De MVO-Keurmerkcommissie brengt hierbij haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van CSN Diensten met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.csndiensten.nl