Communicatie- en omgevingsmanager Sophie poseert met het verworven MVO-Keurmerk – niveau Brons.

Hoofdaannemer D. Van der Steen B.V. heeft het MVO-Keurmerk binnen de organisatie verder van progressie voorzien. Het eerdere niveau Basic werd ingewisseld voor Brons. De 111-jarige organisatie zet daarmee een volgende stap binnen de waarborging van  ISO 26000.

Inspecteur Van der Werff concludeerde als volgt: ‘Uitgangspunt van het beleid is te voldoen aan de verwachtingen van de stakeholders. Het bedrijf opereert in een omgeving met opdrachtgevers, waarin het bezit van de CO2 Prestatieladder en het tonen van innovativiteit een voorwaarde is. Energiemanagement, reductie van uitstoot en recycling heeft hierdoor continue aandacht. Investering in verantwoorde bedrijfsmiddelen is hier een voorbeeld van. Het bedrijf toont goed werkgeverschap door de wijze waarop het omgaat met MVO-onderwerpen en aandacht heeft voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit wordt herkend, er is vrijwel geen verloop. Door omwonenden van projecten vanaf de start te betrekken zijn ook deze stakeholders positief. D. van der Steen B.V. is hierdoor een terecht MVO-Keurmerkhouder, niveau Brons’.

De MVO-Keurmerkcommissie brengt hierbij de hartelijke feliciaties over aan het gehele team van D. van der Steen B.V. met de verwezenlijking van het MVO-Keurmerk op het niveau Brons!