Directeur Danny Holt poseert met het pas verworven MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Vlak voor het zomerreces waarin het seizoenswerk van audits hoopt te eindigen heeft MultiLicht B.V. uit Arnhem het 85e MVO-Keurmerk uitgereikt gekregen. Na een uitstekende audit door inspectrice Astrid Kuipers werd een afdoende score opgetekend die mag resulteren in de aansluiting van deze specialist in multifunctionele verlichting. Wederom een nieuwe branche, wederom een nieuwe MVO bekroning.

Op het gebied van verlichting is reeds sprake van uitgebreide voorschriften en regelgeving. Directeur Danny Holt wil echter verder gaan met zijn organisatie. Vooroplopend op concurrenten werd uitdrukkelijk geïnvesteerd in het nemen van verantwoordelijkheid rond MVO, het opstellen van een beleidsverklaring, het in praktijk brengen van het MVO-beleid en het reduceren van de CO-2 voetafdruk van de organisatie.

Keurmerkhouders als deze gaan een stap verder. Zij gaan bewust op voor het MVO-Keurmerk en plannen de route reeds verder uit. Inspectrice Jongste constateerde dan ook dat naast het uitgevoerde MVO-beleid tevens rekening gehouden wordt met alle voorschriften en certificeringen die gebonden zijn aan verlichting, armaturen, bewegingsmelders en lichtsensoren. Een geslaagde toetsing mocht dan ook niet voor niets eindigen in een officiële MVO-Keurmerk afgifte conform ISO 26000. In Arnhem vergroot het bestand MVO-Keurmerkhouder zich dan ook, alsmede landelijk. Er brandt steeds meer MVO licht.

De MVO-Keurmerkcommissie brengt hierbij haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van MultiLicht B.V. met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.multilicht.eu