Namens Topbakker Remmerswaal poseren Nancy en Richard met het verworven MVO-Keurmerkcertificaat op het niveau Brons.

Topbakker Remmerswaal heeft opnieuw de ISO 26000 toetsing doorlopen na verdere verscherping van het MVO-beleid van de organisatie. Sedert 2015 timmert de Topbakker aan de weg om MVO steeds verdergaand te implementeren in de organisatie. Zo is er veel aandacht voor de medewerkers, energiebesparende maatregelen, maatschappelijke betrokkenheid en eerlijk ondernemerschap. Topbakker Remmerswaal is vandaag de dag nog altijd de enige bakkerij in Nederland die in bezit is van het MVO-Keurmerk. 

Na twee jaar het standaard MVO Keurmerk in het bezit te hebben gehad is Topbakker Remmerswaal nu opgegaan voor promotie naar het niveau Brons.  Om dit te bereiken werden componenten toegevoegd zoals het meer betrokken maken van de medewerkers en aantoonbaar realiseren van afvalreductie en het verbeteren van de CO2 Voetafdruk. De uitgebreide ISO 26000 rapportage werd dan ook onder vermelding van onderstaande conclusie inspecteur Van der Werff afgegeven.

Topbakker Remmerswaal heeft het MVO-beleid duidelijk vastgelegd en draagt het breed uit. In de bedrijfsvoering is MVO bij alle onderwerpen onderdeel van beslissingen. Goed werkgeverschap  is een vanzelfsprekendheid. Iedereen wordt een kans geboden. Reduceren van energie, uitstoot en afval een continue aandachtgebied. Bij leverancierskeuze is het hebben van een MVO-beleid onderdeel van de afwegingen. Dit is ook als zodanig vastgelegd in het FSSC22000-managementsysteem. De wijze waarop het bedrijf opereert rechtvaardigt de toekenning van het MVO-Keurmerkcertificaat niveau Brons.                              

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van Topbakker Remmerswaal met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://bakkerijremmerswaal.nl/